Our mascot
Our logo

24.04.2011 20:00 Gedichte von Mevlâna

Die Lehre des Mevlâna Celaleddin Rumi basiert auf der Idee einer gemeinsamen Essenz aller Religionen, nach der Gott und Mensch Teile eines harmonischen Universums bilden. Viele westliche Experten sehen in ihm den „Gründer der östlichen Renaissance“, weil er die Lehren der antiken Philosophen wie Sokrates, Platon und Aristoteles mit der morgenländischen Kultur in Einklang brachte.

Sein poetisches Meisterwerk Mesnevi, bestehend aus 27.500 Doppelversen, gilt als das Hauptwerk des Sufismus. Vergleichbar mit Mesnevi ist auch „Divan-ı Kebir“, das alle Gedichte Mevlânas beinhaltet sowie „Fih-i Mafih“, in dem alle Voträge, die er seinen Schülern hielt, gesammelt sind.

Mustafa Terzi wird den Abend auf der Ney musikalisch begleiten.

Mevlâna Celaleddin Rumi, tüm dinlerin özünün aynı olduğunu, hepsi gibi, tanrıyı içimizde aramamızı ve evrenle bir olduğumuzu söyler. Eski Yunan tefekkürünü; Sokrat, Eflatun, Aristo’yu Doğu kültürü ile kaynaştırarak yeni bir senteze gittiği için bazı batılı uzmanlar kendisine „Doğu rönesansının Kaynağı“ gözü ile bakarlar. Mevlâna, ömrünün yarısını, kitaplar arasında geçirmiştir. Öteki yarısını da şiirler söyleyerek tüketmiştir. 25.700 beyitlik Mesnevi’si çağını çok aşan, günümüzde de insanlara fikir yolları gösteren büyük bir yapıttır. Bunun dışında; bütün şiirlerini bir araya getirdiği „Divan-ı Kebir“, düşüncelerini yansıtan “Fih-i Mafih” ve „Mektubat“ adında yapıtları da vardır.

In türkischer und deutscher Sprache
Dauer: 80 min. o. Pause

News-Archiv